Terma dan Syarat

Untuk tempahan, bayaran pendahuluan boleh dibuat secara tunai/bank-in (transfer)*/cek* :

Penama : Safir Go Travel Sdn. Bhd

Bank : Maybank Islamic, CPI Bandar Baru Bangi, Selangor

No.Akaun : 5628 - 3461 - 9640

* Setiap pembayaran hendaklah disertakan dengan bukti pembayaran untuk pengesahan
* Pembayaran melalui cek hendaklah dibuat atas nama "Safir Go Travel Sdn Bhd"

Perhatian

 • Cara pendaftaran : Mengisi borang pendaftaran, gambar 2 keping berukuran passport dan deposit RM1000
 • Penerbangan dan penginapan adalah tertakluk kepada kekosongan tempat duduk
 • Bayaran pendahuluan adalah untuk pengesahan tempat
 • Bayaran penuh hendaklah dijelaskan 45 hari sebelum tarikh berangkat
 • Tempoh sahlaku passport anda mesti melebihi 6 bulan dan sekurang-kurangnya ada 2 mukasurat kosong
 • Untuk urusan Visa umrah, dokumen yang diperlukan: (1) Buku suntikan Meninggocal ACY&W-135 (2) 4 keping gambar berukuran 6cm x 4cm berlatarbelakang putih, bertudung gelap bagi wanita & tanpa memakai songkok/kopiah bagi lelaki. Wajah gambar mestilah 80% dari keluasan gambar

Terma & syarat ini diterima dan dipersetujui oleh ahli-ahli pelancongan :

1. Safir Go Travel Sdn Bhd Perjanjian - ­perjanjian termasuk perkara­ - perkara berikut dalam Harga Pakej : ­
(A) Semua makan, bersiar­siar dan barangan lain sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual perjalanan.
(B) Pengangkutan di antara lapangan terbang dan penghantaran barang satu bagasi tidak melebihi 20 kilo satu orang.
(C) Cukai Lapangan Terbang.

2. Berikut adalah dikecualikan daripada Harga Pakej (kecuali dinyatakan sebaliknya) : ­
(A) Rokok, arak, air mineral, pakaian atau barangan lain yang semata­mata peribadi dan/atau barangan yang tidak dinyatakan di atas jadual perjalanan sebagai pilihan.
(B) Pasport dan visa yuran.
(C) Lebihan Bagasi.
(D) lawatan Pilihan.
(E) Travel insurans.

3. Tiada bayaran balik atau pengurangan akan dibuat kepada mana­ - mana ahli Tour berkenaan makanan, penginapan, “sight­seeing tour” atau apa­ - apa perkhidmatan lain yang dimasukkan ke dalam Harga Pakej tetapi tidak digunakan oleh ahli Tour untuk apa­ - apa sebab sekalipun.

4. DEPOSIT/BAYARAN DAN PEMBATALAN PAKEJ:
 1. Tempahan sah bila bayaran deposit sebanyak RM1000 seorang diterima oleh kami.
 2. Bayaran penuh hendaklah dijelaskan 45 hari sebelum tarikh penerbangan. Sekiranya bayaran penuh tidak dijelaskan seperti yang dijadualkan, pihak Safirgotravel atas budibicaranya, berhak mutlak untuk tidak memulangkan duit deposit dan membatalkan tempahan.
 3. Pembatalan tempahan oleh para peserta pakej wajib dilakukan menerusi surat atau emel untuk mengelak dari sebarang salahfaham.
 4. Sekiranya pembatalan pakej dilakukan lebih dari 45 harisebelum tarikh penerbangan, duit deposit akan dipulangkan selepas ditolak caj pengurusan sebanyak RM250. Untuk pembatalan yang dilakukan peserta 45 hari atau kurang dari tarikh penerbangan, sila rujuk jadual dibawah:
   

  Tempoh

  Caj Pembatalan

  Lebih dari 45 hari

  Pemulangan deposit tolak RM250 (yuran pengurusan)

  30 - 45 hari sebelum penerbangan

  Deposit hangus

  22 - 29 hari sebelum penerbangan

  75% dari harga pakej

  21 hari atau kurang sebelum penerbangan

  100% dari harga pakej


  Sekiranya mana­mana penumpang tidak boleh meneruskan lawatan kerana penolakan visa, yuran dokumentasi dan pemprosesan akan dikenakan seperti berikut : ­
  (A) Lebih 21 hari (dari tarikh berlepas) – Tiada caj
  (B) Di bawah 21 hari (dari tarikh berlepas) ­ Ringgit Malaysia 250/-

   

  5. Syarikat dan/atau agen - ­agen yang berkaitan dengannya hanya bertindak sebagai ejen bagi syarikat - t­syarikat pengangkutan, kontraktor hotel dan pengetua dan tiket lain, baucar dan dokumen yang dikeluarkan tertakluk kepada terma dan kontrak di mana perkhidmatan ini disediakan.

  6. Tiap - ­tiap orang yang mengambil bahagian dalam mana­ - mana pakej lawatan atau percutian yang dianjurkan oleh Syarikat dan/atau agen­ - agen yang berkaitan dengannya hendaklah dianggap dalam setiap aspek sebagai membawa risiko/beliau memenangi. Syarikat dan/atau agen - ­agen yang berkaitan dengannya tidak akan bertanggungjawab kepada mana - ­mana orang sebagai akibat daripada yang berikut : ­
  (A) Ketidaktepatan, salah perihalan atau perubahan kepada mana - ­mana lawatan atau jadual perjalanan.
  (B) Tambahan perbelanjaan disebabkan oleh kelewatan atau perubahan di udara atau mana­ - mana perkhidmatan pengangkutan, penyakit, cuaca, mogok, peperangan, menyebabkan kuarantin atau lain­ - lain.
  (C) Syarikat mengandaikan tiada liabiliti terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan bagasi, kesan peribadi atau kemalangan. Ia adalah tanggungjawab penumpang untuk melaksanakan insurans. Jika bagasi hilang atau rosak melalui pengabaian di pihak Syarikat atau pengkhidmat atau ejen liabiliti maksimum setiap bagasi akan Riggit Malaysia 200/-
  (D) Deportasi atau penolakan kemasukan ahli lawatan oleh imigresen. Pihak Berkuasa akibat daripada milikan barang­ - barang yang menyalahi undang­ - undang atau memegang dokumen perjalanan yang tidak wajar atau sebab­ - sebab lain atau yang tingkah laku dan aktiviti­aktiviti yang dianggap sebagai subversif oleh kerajaan asing berkenaan.

  7. Syarikat dan/atau agen - ­agen yang berkaitan dengannya merizab hak untuk mengubah atau mengubah suai dengan atau tanpa terlebih dahulu notis jadual perjalanan, mengatur perjalanan dan penginapan hotel dalam apa jua yang perlu atau menarik balik perkhidmatan pengurus lawatan disertakan disebabkan oleh keadaan di mana pengendali tidak mempunyai kawalan.

  8. Syarikat juga berhak untuk membatalkan atau menarik diri di mana - ­mana tempahan yang dibuat oleh atau bagi pihak ahli­ - ahli pelancongan sebelum berlepas bagi apa­ - apa sebab sekalipun termasuk bilangan penumpang di mana tiada liabiliti jua hendaklah ditanggung oleh Syarikat berkenaan pembatalan itu tidak mencukupi atau pengeluaran. Keputusan Syarikat adalah muktamad dan konklusif. Wang yang dibayar oleh ahli­ - ahli lawatan ke arah yuran tempahan hendaklah dipulangkan kepada mereka.

  9. Sekiranya terdapat sukar dan ahli­ - ahli lawatan memberikan kerjasama semasa lawatan itu, yang bertindak dan menjalankan pemimpin pelancongan yang bertanggungjawab difikirkan untuk tidak munasabah dan menjejaskan keseronokan, kepentingan, kesejahteraan dan keselamatan ahli­ahli pelancongan yang lain dan berjalan dengan lancar jelajah itu secara umum, pemimpin lawatan berkenaan mempunyai budi bicara penuh dalam berurusan dengan orang - ­orang itu kerana dia/difikirkannya patut, termasuk yang memerlukan dia/meninggalkan pelancongan. Keputusan pemimpin pelancongan dalam hal ini adalah muktamad dan konklusif dan Syarikat tidak boleh membuat bayaran balik bagi mana - ­mana bahagian yang belum siap jelajah itu.

  10. Program lawatan harga, perkhidmatan dan syarat - ­syarat berdasarkan keadaan yang terpakai pada masa penerbitan risalah ini dan tertakluk kepada perubahan dengan atau tanpa notis.

  11. Tiket yang dikeluarkan adalah tiket khas yang terhad kepada Airlines tertentu sahaja bukan boleh dirunding, bukan endorsable, bukan reissuable, bukan dikembalikan dan bukan reroutable. Apa­apa perubahan pada laluan atau perubahan tarikh perjalanan oleh penumpang adalah semata­ - mata pada risiko/sendiri. Syarikat dan/atau agen - ­agen yang berkaitan dengannya tidak akan bertanggungjawab untuk apa­apa kesulitan yang disebabkan dan perbelanjaan tambahan yang ditanggung.

  12. Tanggungjawab mana­ - mana syarikat penerbangan yang digunakan dalam jelajah itu adalah terhad kepada yang dinyatakan dalam kontrak penumpang yang dibuktikan oleh Airlines ticker tidak bertanggungjawab bagi apa - ­apa perbuatan, peninggalan atau peristiwa semasa penumpang tidak di dalam pesawat mereka.

  13. Maklumat dalam risalah ini adalah betul yang terbaik pengetahuan Syarikat pada masa akan mencetak tetapi, Syarikat tidak dapat menjamin bahawa apa - ­apa butiran atau ameniti yang disebut di akan sentiasa tersedia terutama jika tiada kawalan secara langsung ke atas hak Syarikat.

   * Nota : Semua maklumat yang terkandung di sini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu